Skummande vatten

Vitt skum på havsytan är ett vanligt vårfenomen.

Det är inget farligt och det beror oftast på att smältvatten, eller regnvatten, rinner ut i havet. I detta vatten som kommer från floder och bäckar ansamlas olika humusämnen (kolinnehållande ämnen som inte bryts ner och färgar insjöar och år bruna) vilka i sin tur kan ge upphov till skumbildning på havsytan när det rörs om av vågor och strömmar.

Att det ansamlas inne i vikar och hamnar är för att strömmarna går i virvlar där och låter just flytande partiklar (såsom flytande plastskräp, tång och skum) stannar kvar där utan att flyta iväg igen.

Ibland kan skummet beror på plankton som förekommer i höga tätheter och släpper ut kolämnen som bildar skum. Blir vattnet färgat av plankton kallar man att plankton blommar, och oftast är halterna då över 1 miljon celler per liter – ibland upp till ett halv miljard per liter av de minsta planktona.

 

En kiselalg bland lite skrufs. Foto från Pinneviken, Lysekil, 2019-02-23. Skrufs är den bilogiska termen för skräp, nedbrytningspartiklar och mineralkorn – d.v.s. allt som inte är av intresse

 

Bra medhjälpare för planktonprovtagningen. Håven består av en duk av nylon med öppningar på 0,01 mm.

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade av Fredrik. Bokmärk permalänken.

Om Fredrik

Marinbiolog med specialitet plankton och utveckling av marin miljöteknik. Det ni! En smal nisch som passar mig ypperligt. Disputerade på institutionen för marin ekologi/marin botanik vid Göteborgs Universitet med en avhandling handlandes om planktonekologi och en ny art av parasit i dinoflagellaten Dinophysis. Startade 2001 det marina kunskapsföretaget N-research som idag består av tre marinbiologer. Våra uppdrag omfattar tester av vattenrenare, tex oljeseparatorer samt barlastvattenrenare, tester av båtbottenfärg och miljöutredningar.