Plankton

mikroskopbild

Havets mikroskopiska invånare

Ovan syns en bild tagen i ett ljusmikroskop och så kallad faskontrast – vackert va?. Förstoringen är kanske 200x och bilden visar några individer av dinoflagellaten Ceratium tripos samt en ensam liten snäcklarv. Snäcklarver driver runt som plankton sin första tid i livet och orsaken till det är att arten försöker sprida sig så mycket som det går. Och då är just ett planktoniskt larvstadium mycket effektivt. Vissa larver kan hålla sig svävande i veckor och leta föda aktivt under sitt planktoniska stadium medan andra arter har en mycket kort spridning med en planktonstadium under endast ett dygn.

Bilden visar på det som vi arbetar med i vårt marina kunskapsföretag N-research. Vi studerar havet och jag personligen gör det allt som oftast via ett mikroskop där havets minsta invånare blir synliga. Det kan gälla studier av vattenrening med ett filter, eller där vi testar en ny båtbottenfärg för våra kunder.

Jag är mycket nöjd med att kunna få fortsätta arbeta med planktonorganismer i havet  även efter min akademiska bana. Hoppas att jag i denna blogg kan förmedla en del av dessa organismers fascinerande värld till er.

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade av Fredrik. Bokmärk permalänken.

Om Fredrik

Marinbiolog med specialitet plankton och utveckling av vattenrenare. Det ni! En smal nisch som passar mig ypperligt. Disputerade på institutionen för marin ekologi/marin botanik vid Göteborgs Universitet med en avhandling handlandes om planktonekologi och en ny art av parasit i dinoflagellaten Dinophysis. Startade 2003 det marina kunskapsföretaget N-research som idag består av tre marinbiologer. Våra uppdrag omfattar tester av vattenrenare, tex oljeseparatorer samt barlastvattenrenare, tester av båtbottenfärg och miljöutredningar.

Lämna ett svar